ประกาศทั่วไป TH / EN

รับสมัครการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ณ ส่วนภูมิภาค 4 แห่ง

         ตั้งแต่บัดนี  จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.  02 214 1509 หรือเพจ DPE  Marchingband Thailand. 


การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ต่อเมื่อวงโยธวาทิตได้จัดส่งใบสมัครฉบับจริงมายังกรมพลศึกษา พร้อมมีลายเซ็นการรับรองจากสถานศึกษาหรือผู้ควบคุมวง

เอกสารประกอบ